Richtlijn maritieme ruimtelijke planning

booreilandVoor een goede ruimtelijke ordening op zee moet voortaan voldaan worden aan Europese minimumeisen voor maritieme ruimtelijke ordeningsplannen en kustbeheerstrategieën. Door deze minumumeisen wordt een gecoördineerde of geïntegreerde aanpak en effectieve grensoverschrijdende samenwerking voor ruimtelijke ordening op zee bewerkstelligd. De grensoverschrijdende effecten van de plannen en strategieën in het betreffende zeegebied en gerelateerde kustzones kunnen dan beter worden geïdentificeerd. Deze minimumeisen volgen uit  de nieuwe Europese Richtlijn tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning. Afgelopen maand zijn de laatste stappen in de procedure voltooid. Het is nu aan de Nederlandse wetgever om de Richtlijn te implementeren in nationale regelgeving. (meer…)

Het Deltaprogramma 2015 – De beslissingen om Nederland veilig en leefbaar te houden

pijlers brug rivierOp Prinsjesdag heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het Deltaprogramma 2015 (DP2015) gepresenteerd. De basis van het DP2015 zijn de nationale ‘deltabeslissingen’. Deze zijn per regio vertaald in concrete gebiedsgerichte ‘voorkeursstrategieën’. Vier jaar lang hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen er, onder regie van de Deltacommissaris, aan gewerkt. Het resultaat is het kompas voor het werk aan onze delta tot 2050. (meer…)

you're currently offline