Archief van: december 2014


Verrekening voordeel bij planschade

RekenmachineDe Afdeling heeft op 10 december 2014 uitspraak gedaan over het verrekenen van waardevermindering van percelen met waardevermeerdering als gevolg van de inwerkingtreding van een bestemmingsplan (ECLI:NL:RVS:2014:4489). Deze uitspraak is het vervolg op de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 19 maart 2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:3239). De rechtbank had het beroep tegen de afwijzing van vergoeding van planschade gegrond verklaard, het besluit vernietigd en de rechtsgevolgen van het besluit in stand gelaten.

(meer…)

Kostenreductie dankzij kavelbesluit voor windenergie op zee

windmolen op zeeOp 4 december jl. is minister Kamp bij de beantwoording van Kamervragen ingegaan op de verwachte kostenreductie van het nieuwe systeem van vergunningverlening voor windenergie op zee. Eerder is op dit blog al ingegaan op de Rijksstructuurvisie windenergie op zee, en het wetsvoorstel Windenergie op zee dat nodig is om de uitgifteprocedure voor windparken te stroomlijnen. Een belangrijke doelstelling van de wetgever is om de windenergie op zee goedkoop en snel te realiseren. (meer…)

Het einde van het bestemmingsplan

molen1Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een einde komen aan de vele bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen die gemeenten vaak hebben. Zij zullen opgaan in een nieuw rechtsfiguur: het omgevingsplan. Het omgevingsplan lijkt in grote mate op het bestemmingsplan. Toch is er een aantal belangrijke verschillen. (meer…)

De omgevingsvergunning: bye, bye ‘onlosmakelijke samenhang’

hijskraan2Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvergunning. Voor het verrichten van verschillende activiteiten is een omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunning zoals voorgesteld in het wetsontwerp voor de Omgevingswet is een uitbouw en verbreding van de omgevingsvergunning zoals we die reeds kennen uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Tegelijkertijd wijzigt echter een belangrijk onderdeel: de eis van ‘onlosmakelijke samenhang’. (meer…)