Archief van: mei 2014


Leeg kantoor, wat doe ik ermee?

leegstaand kantoorING verlaat “de schoen”, het haalde zelfs het NOS nieuws. Alweer een leeg kantoor, is dan toch het eerste wat in je opkomt. Nu trekt ING in een ander bestaand gebouw, want nieuwbouw is vandaag de dag geen pré voor een bedrijf. En is het de bedoeling dat ”de schoen” wordt verhuurd. Maar als dat niet lukt, wat dan?

Functieverandering, van kantoor naar hotel, studentenwoningen of huisvesting voor seizoensarbeiders, is voor de hand liggend. Toch doet iedereen er nog steeds vrij moeilijk over. Nergens voor nodig, het is gewoon een kwestie van doen. (meer…)

Tweede kamer stemt in met wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

koeien in weilandOp 24 april 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen. Het wetsvoorstel voorziet in de wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 om de invoering van de PAS mogelijk te maken. Het doel van de PAS is tweeledig: enerzijds het realiseren van de instandhoudingsdoelen voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden en anderzijds het creëren van ruimte economische ontwikkeling. (meer…)

Zevende tranche Crisis- en herstelwet in werking getreden

hijskraanOp 15 mei jl. is de zevende tranche van de Crisis- en herstelwet in werking getreden. In deze tranche krijgen negen gemeenten de mogelijkheid om te gaan experimenteren met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan, vergelijkbaar met een omgevingsplan zoals voorzien in de toekomstige Omgevingswet. Ook worden de haven- en industriegebieden Oosterhoorn Delfzijl en Eemshaven Eemsmond aangewezen als ontwikkelingsgebied. (meer…)

Nota beantwoording Visie Ruimte en Mobiliteit provincie Zuid-Holland gepubliceerd

business foldersOp 22 april jl. hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland de Nota van Beantwoording met betrekking tot de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgesteld. In deze Nota van Beantwoording geven GS hun reactie op de ingediende zienswijzen op de ontwerpdocumenten van de Visie Ruimte en Mobiliteit.

De provincie heeft de taak om op (boven)regionaal niveau te sturen op de inrichting en de ruimtelijke kwaliteit van de schaarse ruimte in Zuid-Holland. Hiermee werkt zij aan een aantrekkelijke leefomgeving en een goede internationale concurrentiepositie. (meer…)