Archief van: september 2013


Derde voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet

hijskraanOp 28 augustus 2013 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de derde voortgangsrapportage (2012-2013) over de Crisis- en herstelwet (Chw) naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook heeft de Minister het projectenboek van de 5e en 6e tranche aan de Kamer gezonden.

Conclusie is dat de Chw volgens bedoeling functioneert. Geschat wordt dat per jaar zo’n 500 tot 700 ruimtelijke besluiten profiteren van de vereenvoudiging en versnelling van het bestuursprocesrecht. De teller staat thans op 67 aangemelde innovatieve projecten: ontwikkelingsgebieden, innovatieve experimenten en lokale of (boven)regionale projecten met nationale betekenis. (meer…)