Archief van: augustus 2013


Braakliggend terrein? Geef de natuur de ruimte met de aanleg van ‘Tijdelijke Natuur’

vlinderIn Nederland liggen veel stukken grond braak, in afwachting van een definitieve inrichting. Ontwikkeling van nieuwe natuur wordt vaak geweerd, omdat voor het verwijderen van deze nieuwe natuur een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig kan zijn. De beleidslijn Tijdelijke Natuur biedt grondeigenaren en ontwikkelaars de mogelijkheid tijdelijke natuur de ruimte geven, zonder dat de latere herontwikkeling van het terrein in gevaar komt. (meer…)

Factsheet laagfrequent geluid

windmolenBij gebiedsontwikkeling, en zeker wanneer het gaat om windturbines, is laagfrequent geluid (hierna: Lfg) een regelmatig terugkerend thema. Naar aanleiding van Kamervragen heeft het RIVM op verzoek van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op 3 juni 2013 een factsheet opgesteld. Deze bevat een korte schets van de actuele kennis en literatuur over Lfg. Dit blogbericht geeft de belangrijkste punten uit de factsheet weer. (meer…)