Archief van: december 2013


Overzichtsartikel Chw in De Gemeentestem

In De Gemeentestem 2013/7389, nr. 55 , en  2013/7390, nr. 65 is het tweeluik verschenen, getiteld: ‘De Crisis- en herstelwet: een blijvertje!’. Auteurs van dit overzichtsartikel in twee delen zijn Liesbeth Schippers, Aart Jan van der Ven en Myrthe van der Werf. (meer…)

Werkruimte geluidproductieplafonds mag niet gebruikt worden om de maximumsnelheid te verhogen

snelweg met auto'sSinds 1 juli 2012 zijn langs het hele hoofd(spoor)wegennet geluidproductieplafonds van kracht geworden. De plafonds bepalen de maximale uitstoot van geluid voor een stuk weg of spoor. De geluidproductieplafonds gelden continu. De hoogte van de plafonds voor bestaande wegen is in de meeste gevallen vastgesteld aan de hand van de in 2008 heersende geluidbelasting. Om te voorkomen dat de plafonds vanwege de autonome toename van het verkeer op korte termijn worden overschreden, is een werkruimte van 1,5 dB gehanteerd. Dit wil zeggen dat bij de in 2008 heersende geluidbelasting 1,5 dB is opgeteld. De Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 21 november 2013 beslist dat de werkruimte van 1,5 dB, die is vastgesteld bij de invoering van geluidproductieplafonds langs Rijkswegen, niet mag worden gebruikt om de maximumsnelheid te verhogen. (meer…)