Archief van: december 2013


Werkruimte geluidproductieplafonds mag niet gebruikt worden om de maximumsnelheid te verhogen

snelweg met auto'sSinds 1 juli 2012 zijn langs het hele hoofd(spoor)wegennet geluidproductieplafonds van kracht geworden. De plafonds bepalen de maximale uitstoot van geluid voor een stuk weg of spoor. De geluidproductieplafonds gelden continu. De hoogte van de plafonds voor bestaande wegen is in de meeste gevallen vastgesteld aan de hand van de in 2008 heersende geluidbelasting. Om te voorkomen dat de plafonds vanwege de autonome toename van het verkeer op korte termijn worden overschreden, is een werkruimte van 1,5 dB gehanteerd. Dit wil zeggen dat bij de in 2008 heersende geluidbelasting 1,5 dB is opgeteld. De Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 21 november 2013 beslist dat de werkruimte van 1,5 dB, die is vastgesteld bij de invoering van geluidproductieplafonds langs Rijkswegen, niet mag worden gebruikt om de maximumsnelheid te verhogen. (meer…)

Gemeenten per 1 januari 2014 volledig bevoegd voor verlening omgevingsvergunning milieu

PelsRijcken_bouwen_3Per 1 januari worden gemeenten volledig bevoegd gezag voor het vergunnen en toetsen van het milieudeel van de omgevingsvergunning voor alle voormalige provinciale milieu-inrichtingen, met uitzondering van de (provinciale) IPPC- en BRZO-bedrijven. De Staatssecretaris van IenM schrijft dit in een brief van 26 november jl. aan de provincies en gemeenten. (meer…)