Archief van: november 2016


Gedeelde smart is halve smart? De Afdeling over nadeelcompensatie en samenwerkende bestuursorganen

Boeken-633x640Op 16 november 2016 heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan over een verzoek tot nadeelcompensatie door werkzaamheden die in het kader van een samenwerking tussen verschillende bestuursorganen werden uitgevoerd. Blijkens deze uitspraak moeten overheden die ten aanzien van eenzelfde project of op dezelfde locatie samenwerken, rekening houden met het feit dat door nadeelcompensatie vergoedbare schade meer dan één oorzaak kan hebben, en dat meerdere bestuursorganen dus gehouden kunnen zijn een verzoek tot nadeelcompensatie in behandeling te nemen. Voorts blijkt uit deze uitspraak welke omstandigheden onder meer kunnen bijdragen aan het kwalificeren van het handelen van een bestuursorgaan als het uitoefenen van een publiekrechtelijke taak. (meer…)

De minister beantwoordt 185 vragen over de Omgevingswet

mriaIWMMinister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft in twee brieven aan de Tweede Kamer in totaal 185 vragen beantwoord afkomstig van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. Deze vragen hebben betrekking op de invoeringswet Omgevingswet en het ontwerp-omgevingsbesluit gebaseerd op de Omgevingswet.

(meer…)