Archief van: juli 2014


Stedelijke herverkaveling: naar een hogere versnelling!

herverkavelingWaar het gaat om gebiedsontwikkeling staat het onderwerp stedelijke herverkaveling de laatste tijd volop in de spotlights. Recentelijk hebben met betrekking tot dit onderwerp twee belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. Het betreft het verschijnen van het rapport ‘Grenzen Verschuiven’ en het aannemen van de ‘motie De Vries’. (meer…)

Is een woonboot een bouwwerk?

woonbootIs een woonboot een bouwwerk? Deze vraag houdt de gemoederen al lange tijd bezig. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 april 2014 biedt meer duidelijkheid op dit punt. (meer…)