Alle berichten van: Hanny Geerdink


Niet voldaan aan relativiteitsvereiste, supermarkt ondervindt geen geluidhinder van concurrent

winkelwagenDe exploitant van een supermarkt stelt dat een bestemmingsplan in strijd met een goede ruimtelijke ordening is omdat het zal leiden tot geluidhinder ter plaatse van enkele woningen. De Afdeling oordeelt in een uitspraak van 29 januari 2014 dat appellante zich slechts kan beroepen op het belang van een goed leefklimaat ter plaatse van haar supermarkt indien dat plan ontwikkelingen mogelijk maakt waarvan zij geluidoverlast voor haar supermarkt zal kunnen ondervinden. (meer…)

Werkruimte geluidproductieplafonds mag niet gebruikt worden om de maximumsnelheid te verhogen

snelweg met auto'sSinds 1 juli 2012 zijn langs het hele hoofd(spoor)wegennet geluidproductieplafonds van kracht geworden. De plafonds bepalen de maximale uitstoot van geluid voor een stuk weg of spoor. De geluidproductieplafonds gelden continu. De hoogte van de plafonds voor bestaande wegen is in de meeste gevallen vastgesteld aan de hand van de in 2008 heersende geluidbelasting. Om te voorkomen dat de plafonds vanwege de autonome toename van het verkeer op korte termijn worden overschreden, is een werkruimte van 1,5 dB gehanteerd. Dit wil zeggen dat bij de in 2008 heersende geluidbelasting 1,5 dB is opgeteld. De Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 21 november 2013 beslist dat de werkruimte van 1,5 dB, die is vastgesteld bij de invoering van geluidproductieplafonds langs Rijkswegen, niet mag worden gebruikt om de maximumsnelheid te verhogen. (meer…)

Geluid: met afschermende werking toekomstige bebouwing mag geen rekening worden gehouden

appartementengebouwHet komt geregeld voor dat bij het realiseren van een bouwplan rekening wordt gehouden met afschermende werking van gebouwen die nog niet zijn gerealiseerd. De hogere waarde op de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemming wordt dan vastgesteld alsof het afschermende gebouw er al staat. Uit twee recente uitspraken blijkt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze praktijk afkeurt. (meer…)