Achtergrond

Het huidige omgevingsrecht is complex. Inmiddels zijn er zo’n 60 sectorale wetten, 100 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en honderden regelingen op het gebied van de leefomgeving. De Minister van Infrastructuur en Milieu wil deze regels bundelen en vereenvoudigen en werkt daartoe aan één samenhangende Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Vijftien bestaande wetten (bijvoorbeeld de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Crisis- en herstelwet) worden geheel geïntegreerd in de nieuwe Omgevingswet. Van ongeveer 25 andere wetten gaan de omgevingsrechtelijke onderdelen over naar de Omgevingswet.

De Omgevingswet biedt straks hét integrale wettelijke kader voor beheer en ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. Nu het wetsvoorstel Omgevingswet is aangenomen door de Tweede Kamer, wordt er gewerkt aan de uitvoeringsregelgeving. De Omgevingswet werkt door in vier AMvB’s met de regels voor het praktisch uitvoeren van de wet. Parallel aan de Omgevingswet worden vijf aanvullingswettten opgesteld als onderdeel van het stelsel omgevingsrecht. Het gaat om onderwerpen zoals bodem, natuur, natuureigendom, geluid en integratie ammoniak en veehouderij.

Definitieve versie Omgevingswet van 23 maart 2016 Staatsblad

Actuele Kamerstukken Omgevingswet

– Kamerstukken II 2016/17, 33 118 nr. 44 – Brief van de minister – 18 november 2016 – Kamerstukken II 2016/17, 33 118 nr. 43 – Lijst van vragen en antwoorden – 18 november 2016 – Kamerstukken II 2016/17 33 118, nr. 41 – Lijst van vragen en antwoorden – 18 november 2016 – Kamerstukken II 2016/17, 33 118 nr. 42 – Lijst van vragen en antwoorden – 18 november 2016– Kamerstukken I 2016/17 33 118 nr. K – Brief van de Minister – 18 november 2016 – Kamerstukken II 2016/17 33 962 nr. 190 – Lijst van vragen en antwoorden – 7 november 2016 – Kamerstukken II 2016/17 33 118 nr. 39 – Lijst van vragen en antwoorden – 7 november 2016 – Kamerstukken II 2016/17 33 118 nr. 38 – Regels fysieke leefomgeving – 3 november 2016 – Kamerstukken I 2016/17 33 118 nr. J – Verslag Schriftelijk Overleg – 11 november 2016–  Kamerstukken I 2016/ 17 33 118 nr. I – Verslag Mondeling Overleg – 8 november 2016 – Kamerstukken I 2016/17 33 118 nr. H – Brief van de Minister – 3 november 2016 – Kamerstukken II 2016/17 33 118, nr. 37 – Verslag van een schriftelijk overleg – 11 oktober 2016 – Kamerstukken II 2016/17 33 118, nr. 36 – Brief van de minister – 10 oktober 2016 – Kamerstukken II 2016/17 33 962, nr. 189 – Regels fysieke leefomgeving – 10 oktober 2016 – Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. R – Beschikbaar instrumentarium – 24 augustus 2016 – Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. Q – Wijziging van de Ladder – 24 augustus 2016 – Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 188 – Wijziging van de Ladder – 23 juni 2016 – Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 187 – Beschikbare ruimtelijk instrumentarium – 23 juni 2016 – Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 186 – Voortgang van de trajecten – 26 mei 2016 – Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 185 – Kamerbrief over de Invoeringswet Omgevingswet – 19 mei 2016 – Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. 24-5 – Stemmingen moties Omgevingswet – 12 april 2016 – Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. 24-4 – Stemming Omgevingswet – 12 april 2016 – Kamerstuuken II 2015/16 29 383, nr. 61 – Stemmingen moties Omgevingswet – 1 april 2016 – Kamerstukken II 2015/16 29 383, nr. 60 – VAO Omgevingswet – 31 maart 2016Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. 23, item 8 – beraadslaging Omgevingswet – 30 maart 2016 – Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. 23, item 3 – beraadslaging Omgevingswet – 30 maart 2016 – Kamerstukken II 2015/16 33 118, nr. 21 – Verslag van een algemeen overleg over de Omgevingswet – 17 maart 2016 – Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 183 – Brief van de Minister van BZK – 10 februari 2016 – Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. I – Eindverslag – 16 februari 2016 – Kamerstukken I 2015/16  33 962, nr. H – Nadere memorie van antwoord – 12 februari 2016 – Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. G – nader voorlopig verslag van de vaste commissie van IMRO – 2 februari 2016 – Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. E – Memorie van antwoord – 17 december 2015Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. D – Brief inzake uitstel beantwoording voorlopig verslag Omgevingswet – 2 december 2015 – Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 182 – Brief regering; Stand van zaken rond de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Bro – 23 november 2015 – Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. C – Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening – 17 november 2015 – Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. B – Verslag van de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel – 17 november 2015 – Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. 181 – Brief van de minister van BZK – 13 november 2015 – Kamerstukken II 2015/16 33 962, nr. 180 – Brief van de minister van BZK – 21 oktober 2015 – Kamerstukken I 2014/15 33 962, nr. A – Gewijzigd voorstel van wet – 16 juli 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 103 – Stemmingen overige moties Omgevingswet – datum vergadering: 1 juli 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 103 – Stemmingen Omgevingswet – datum vergadering: 1 juli 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 103 – Stemming motie Omgevingswet – datum vergadering: 1 juli 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 179 – Verslag van een algemeen overleg op 29 april 2015 – 7 juli 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 169 – Waardering van de na 29 juni 2015 ingediende of gewijzigde amendementen – 1 juli – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 160 – Waardering van de na 17 juni 2015 ingediende amendementen – 29 juni – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 101 – Verslag van een wetgevingsoverleg – 19 juni – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 100 – Waardering van de ingediende amendementen – 17 juni – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 85 – Verslag van een wetgevingsoverleg – 12 juni – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 61 – Brief met schriftelijke antwoorden op Kamervragen – 5 juni – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 24 – Tweede nota van wijziging – 20 mei 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 23 – Nota naar aanleiding van het nader verslag – 20 mei 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 16 – Verslag – 23 april 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 14 – Bijlage bij de brief van de vaste commissie voor infrastructuur en milieu – 2 april 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 14 – Brief van de vaste commissie voor infrastructuur en milieu – 2 april 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 13 – Nota van wijziging – 18 februari 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 12 – Nota naar aanleiding van het verslag Omgevingswet – 18 februari 2015Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 11 – Bijlagen bij brief van de staatssecretaris van Economische Zaken – 29 januari 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 11 – Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken – 29 januari 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 8 – Brief van Presidium – 19 november 2014 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 7 – Bijlagen bij brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu – 14 november 2014 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 7 – Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu – 14 november 2014 – Kamerstukken II 2014/15 33 962, nr. 6 – Verslag – 29 oktober 2014 – Kamerstukken II 2013/14 33 962, nr. 5 – Nota van verbetering – 1 juli 2014 – Kamerstukken II 2013/14 33 962, nr. 4 – Advies Raad van State en nader rapport – 13 januari 2014 en 16 juni 2014 – Kamerstukken II 2013/14 33 962, nr. 3 – Memorie van toelichting – Kamerstukken II 2013/14 33 962, nr. 2 – Voorstel van wet – Kamerstukken II 2013/14 33 962, nr. 1 – Koninklijke boodschap

Aanverwante Kamerstukken

– Kamerstukken II 2016/17, 33 118, nr. 36 – Brief van de minister – 10 oktober 2016 – Kamerstukken II 2016/17, 33 118, nr. 35 – Brief van de minister- 7 oktober 2016 – Kamerstukken I 2016/17, 33 118, nr. F – Verslag van een schriftelijk overleg 6 oktober 2016 – Kamerstukken I 2016/17, 33 118 nr. G – Brief van de minister – 7 oktober 2016 – Kamerstukken I 2015/16, 33 118 nr. E – Verslag van een schriftelijk overleg – 9 september 2016 – Kamerstukken I 2015/16, 33 118, nr. D – Verslag van een schriftelijk overleg – 9 september 2016 – Kamerstukken II 2015/16, 33118, nr. 31 – Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluiten Omgevingswet – 1 juli 2016 – Staatscourant 2016, nr. 16554 – Referendabiliteitsbesluit Omgevingswet – 29 maart 2016 – Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. F – Eindrapportage Pilots omgevingsvisie – 25 januari 2016 – Kamerstukken I 2015/16 33 962, nr. F – Aanbieding eindrapportage pilots omgevingsvisie – 25 januari 2016 – Kamerstukken II 2014/15 33 118, nr. 19 – Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet – 9 juli 2015


— Bijlage bij Kamerstukken 2014/15 33 118, nr. 19 – Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet – 9 juli 2015


– Kamerstukken 2014/15 33 118, nr. 18 – Contouren uitvoeringsregelgeving Omgevingswet – 18 februari 2015 – Kamerstukken II 2014/15 33 118, nr. 17 – Planning regelgeving stelselherziening omgevingsrecht – 1 oktober 2014 – Kamerstukken II 2013/14 33 118, nr. 16 – Brief regering: stelselherziening omgevingsrecht – 17 juni 2014 – Kamerstukken II 2013/14 33 118, nr. 13 – Verslag van algemeen overleg – 5 juni 2014 – Kamerstukken II 2013/14 33 118, nr. 12 – Lijst van vragen en antwoorden over de aanpak van knelpunten omgevingsrecht ten behoeve van de bouwpraktijk – 24 maart 2014 – Kamerstukken 2013/14 33 118, nr. 11 – Brief regering: Aanbieding interviewbundel 15 x Nu al Eenvoudig Beter – 15 januari 2014 – Kamerstukken 2013/14 33 118, nr. 10 – Brief regering: aanpak knelpunten omgevingsrecht ten behoeve van de bouwpraktijk – 27 november 2013 – Kamerstukken 2013/14 33 118, nr. 9 – Brief regering: reactie op krantenartikel inzake bouwvergunning – 8 november 2013 – Kamerstukken II 2013/14 33 118, nr. 8 – Brief regering: voortgangsbrief stelselherziening omgevingsrecht – 28 oktober 2013 – Kamerstukken II 2013/14 33 118, nr. 7 – Brief regering: nazending onderzoeksrapport ‘Ten gronde beschouwd’ – 11 januari 2013 – Kamerstukken II 2012/13 33 118, nr. 6 – Voortgangsbrief stelselherziening omgevingswet – 28 december 2012 – Kamerstukken II 2011/12 33 118, nr. 5 – Verslag algemeen overleg stelselwijziging omgevingsrecht – 26 juni 2012 – Kamerstukken II 2011/12 33 118, nr. 4 – Brief regering: zienswijzen internetconsultatie – 21 juni 2012 – Kamerstukken II 2011/12 33 118, nr. 3 – Advies Raad van State inzake stelselwijziging 0mgevingsrecht – 14 maart 2012 – Kamerstukken II 2011/12 33 118, nr. 3 – Brief regering: stelselwijziging omgevingsrecht – 9 maart 2012 – Kamerstukken II 2011/12 33 118, nr. 2 – Uitstel beantwoording verzoek inzake voorlichting Raad van State – 15 december 2011 – Kamerstukken II 2011/12 33 118, nr. 1 – Brief regering: toezegging n.a.v. het AO Programma Eenvoudig Beter – 15 december 2011

Amendementen

– TK 33 962, nr. 168 – Amendement van de leden Veldman en Van Veldhoven – 2 juli – TK 33 962, nr. 167 – Amendement van het lid Van Veldhoven – 1 juli – TK 33 962, nr. 166 – Amendement van de leden Veldman en Van Veldhoven – 1 juli – TK 33 962, nr. 165 – Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber – 1 juli – TK 33 962, nr. 164 – Amendement van het lid Van Veldhoven – 1 juli – TK 33 962, nr. 163 – Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder – 1 juli – TK 33 962, nr. 162 – Amendement van het lid Ronnes – 1 juli – TK 33 962, nr. 161 – Amendement van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber – 1 juli – TK 33 962, nr. 159 – Amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven – 1 juli – TK 33 962, nr. 158 – Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber – 1 juli – TK 33 962, nr. 157 – Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber – 29 juni – TK 33 962, nr. 156 – Amendement van het lid Veldman – 1 juli – TK 33 962, nr. 155 – Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder  – 29 juni – TK 33 962, nr. 154 – Amendement van het lid Veldman  – 29 juni – TK 33 962, nr. 153 – Amendement van het lid Dik-Faber  – 29 juni – TK 33 962, nr. 152 – Amendement van het lid Van Veldhoven  – 29 juni – TK 33 962, nr. 151 – Amendement van het lid Albert de Vries – 29 juni – TK 33 962, nr. 150 – Amendement van het lid Smaling – 29 juni – TK 33 962, nr. 149 – Amendement van de leden Ronnes en Veldman  – 29 juni – TK 33 962, nr. 148 – Amendement van het lid Dik-Faber  – 29 juni – TK 33 962, nr. 141 – Amendement van het lid Van Veldhoven  – 29 juni – TK 33 962, nr. 125 – Amendement van het lid Van Veldhoven  – 24 juni – TK 33 962, nr. 118 – Amendement van het lid Van Veldhoven – 29 juni – TK 33 962, nr. 116 – Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber – 29 juni – TK 33 962, nr. 114 – Amendement van het lid Smaling – 29 juni – TK 33 962, nr. 112 – Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber – 29 juni – TK 33 962, nr. 111 – Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber – 29 juni – TK 33 962, nr. 110 – Amendement van het lid Veldman – 29 juni – TK 33 962, nr. 109 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 29 juni – TK 33 962, nr. 108 – Amendement van de leden Smaling en Dik-Faber  – 29 juni – TK 33 962, nr. 107 – Amendement van het lid Bisschop – 29 juni – TK 33 962, nr. 106 – Amendement van het lid Bisschop – 24 juni – TK 33 962, nr. 105 – Amendement van het lid Van Veldhoven – 24 juni – TK 33 962, nr. 104 – Amendement van de leden  Van Velthoven en Ronnes – 23 juni – TK 33 962, nr. 103 – Amendement van de leden Albert de Vries en Van Velthoven – 23 juni – TK 33 962, nr. 102 – Amendement van het lid Smaling – 19 juni – TK 33 962, nr. 99 – Amendement van het lid Bisschop – 18 juni – TK 33 962, nr. 98 – Amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries – 17 juni – TK 33 962, nr. 97 – Amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries – 17 juni – TK 33 962, nr. 96 – Amendement van het lid Dik-Faber – 17 juni – TK 33 962, nr. 95 – Amendement van het lid Bisschop – 17 juni – TK 33 962, nr. 94 – Amendement van het lid Dik-Faber – 17 juni – TK 33 962, nr. 93 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 17 juni – TK 33 962, nr. 92 – Amendement van het lid Dik-Faber – 17 juni – TK 33 962, nr. 91 – Amendement van het lid Dik-Faber – 16 juni – TK 33 962, nr. 90 – Amendement van het lid Dik-Faber – 16 juni – TK 33 962, nr. 89 – Amendement van het lid Smaling – 16 juni – TK 33 962, nr. 88 – Amendement van de leden Veldman en Dik-Faber – 15 juni – TK 33 962, nr. 87 – Amendement van de leden Smaling en Dik-Faber – 15 juni – TK 33 962, nr. 86 – Amendement van het lid Dik-Faber – 15 juni – TK 33 962, nr. 84 – Amendement van het lid Van Tongeren – 11 juni – TK 33 962, nr. 83 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 11 juni – TK 33 962, nr. 82 – Amendement van het lid Dik-Faber – 11 juni – TK 33 962, nr. 81 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 11 juni – TK 33 962, nr. 80 – Amendement van het lid Dik-Faber – 11 juni – TK 33 962, nr. 79 – Amendement van het lid Dik-Faber – 11 juni – TK 33 962, nr. 78 – Amendement van het lid Dik-Faber – 11 juni – TK 33 962, nr. 77 – Amendement van het lid Dik-Faber – 11 juni – TK 33 962, nr. 76 – Amendement van het lid Smaling – 11 juni – TK 33 962, nr. 75 – Amendement van de leden Veldman en Dik-Faber – 4 juni – TK 33 962, nr. 74 – Amendement van het lid Dik-Faber – 4 juni – TK 33 962, nr. 73 – Amendement van het lid Van Tongeren – 8 juni – TK 33 962, nr. 72 – Amendement van het lid Dik-Faber – 8 juni – TK 33 962, nr. 71 – Amendement van het lid Albert de Vries – 8 juni – TK 33 962, nr. 70 – Amendement van het lid Albert de Vries – 8 juni – TK 33 962, nr. 69 – Amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries – 8 juni – TK 33 962, nr. 68 – Amendement van het lid Veldman – 8 juni – TK 33 962, nr. 67 – Amendement van het lid Veldman – 8 juni – TK 33 962, nr. 66 – Amendement van het lid Van Veldhoven – 8 juni – TK 33 962, nr. 65 – Amendement van de leden Albert de Vries en Van Velthoven – 5 juni – TK 33 962, nr. 64 – Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber – 5 juni – TK 33 962, nr. 63 – Amendement van het lid Ronnes – 5 juni – TK 33 962, nr. 62 – Amendement van het lid Albert de Vries – 5 juni – TK 33 962, nr. 60 – Amendement van het lid Smaling – 4 juni – TK 33 962, nr. 59 – Amendement van het lid Smaling – 4 juni – TK 33 962, nr. 58 – Amendement van het lid Bisschop – 4 juni – TK 33 962, nr. 57 – Amendement van het lid Dik-Faber – 3 juni – TK 33 962, nr. 56 – Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber – 3 juni – TK 33 962, nr. 55 – Amendement van het lid Dik-Faber – 3 juni – TK 33 962, nr. 54 – Amendement van het lid Albert de Vries – 3 juni – TK 33 962, nr. 53 – Amendement van het lid Van Tongeren – 2 juni – TK 33 962, nr. 52 – Amendement van het lid Van Tongeren – 2 juni – TK 33 962, nr. 51 – Amendement van de leden Van Veldhoven en Ronnes – 2 juni – TK 33 962, nr. 50 – Amendement van het lid Smaling – 1 juni – TK 33 962, nr. 49 – Amendement van het lid Dik-Faber – 1 juni – TK 33 962, nr. 48 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 1 juni – TK 33 962, nr. 47 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 1 juni – TK 33 962, nr. 46 – Amendement van het lid Dik-Faber – 1 juni – TK 33 962, nr. 45 – Amendement van het lid Smaling – 1 juni – TK 33 962, nr. 44 – Amendement van het lid Dik-Faber – 1 juni – TK 33 962, nr. 43 – Amendement van de leden Veldman en Dik-Faber – 1 juni – TK 33 962, nr. 42 – Amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven – 1 juni – TK 33 962, nr. 41 – Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber – 1 juni – TK 33 962, nr. 40 – Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman – 1 juni – TK 33 962, nr. 39 – Amendement van het lid Albert de Vries – 1 juni – TK 33 962, nr. 38 – Amendement van het lid Albert de Vries – 1 juni – TK 33 962, nr. 37 – Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman – 1 juni – TK 33 962, nr. 36 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 1 juni – TK 33 962, nr. 35 – Amendement van de leden Albert de Vries en Veldman – 1 juni – TK 33 962, nr. 34 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 1 juni – TK 33 962, nr. 33 – Amendement van de leden Pechtold en Van Veldhoven – 29 mei -TK 33 962, nr. 32 – Amendement van het lid Ronnes – 29 mei – TK 33 962, nr. 31 – Amendement van het lid Ronnes – 29 mei – TK 33 962, nr. 30 – Amendement van het Lid Albert de Vries – 29 mei – TK 33 962, nr. 28 – Amendement van het Lid Dik-Faber en Van Veldhoven – 29 mei – TK 33 962, nr. 27 – Amendement van het Lid Dik-Faber en Van Veldhoven  – 29 mei – TK 33 962, nr. 26 – Amendement van het Lid Dik-Faber – 29 mei – TK 33 962, nr. 25 – Amendement van het Lid Dik-Faber – 21 mei – TK 33 962, nr. 22 – Amendement van het Lid Dik-Faber – 20 mei – TK 33 962, nr. 21 – Amendement van het Lid Dik-Faber – 20 mei – TK 33 962, nr. 20 – Amendement van het Lid Dik-Faber – 20 mei – TK 33 962, nr. 19 – Amendement van het Lid Dik-Faber – 20 mei – TK 33 962, nr. 18 – Amendement van Lid De Rouwe – 19 mei 2015TK 33 962, nr. 17 – Amendement van Lid De Rouwe – 19 mei 2015 – TK 33 962, nr. 10 – Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven – 17 december 2014 – TK 33 962, nr. 9 – Amendement van het lid Dik-Faber – 17 december 2014

Moties

– EK 33 962, nr. N – Motie van het lid Vos c.s. – 16 maart 2016 – EK 33 962, nr. M – Motie van het lid Vos c.s. – 16 maart 2016 – EK 33 962, nr. L – Motie van het lid Stienen c.s. – 16 maart 2016 – EK 33 962, nr. K – Motie van het lid Meijer c.s – 16 maart 2016 – EK 33 962, nr. J – Motie van het lid Van Hattem c.s. – 15 maart 2016 – TK 29 383, nr. 263 – Motie van de leden Ronnes en Veldman – 3 maart 2016 – TK 29 383, nr. 259 – Motie van het lid Smaling – 3 maart 2016 – TK 29 383, nr. 256 – Motie van het lid van Tongeren – 3 maart 2016 – TK 33 962, nr. 178 – Motie van het lid Dik-Faber, ter vervaning van nr. 138 – 1 juli – TK 33 962, nr. 177 – Motie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven, ter vervanging van nr. 144 – 1 juli – TK 33 962, nr. 176 – Motie van het lid Van Tongeren, ter vervanging van nr. 143 – 1 juli – TK 33 962, nr. 175 – Motie van de leden Veldhoven en Ronnes, ter vervanging van nr. 135 – 1 juli – TK 33 962, nr. 174 – Motie van de leden Ronnes en Veldman, ter vervanging van nr. 133 – 1 juli – TK 33 962, nr. 173 – Motie van het lid Albert de Vries, ter vervanging van nr. 127 – 1 juli – TK 33 962, nr. 172 – Motie van de leden Veldman en Ronnes, ter vervanging nr. 119 – 1 juli – TK 33 962, nr. 171 – Motie van het lid Veldman, ter vervanging van nr. 170 – 1 juli – TK 33 962, nr. 170 – Motie van het lid Veldman, ter vervanging van nr. 115 – 1 juli – TK 33 962, nr. 147 – Motie van het lid Dik-Faber, ter vervanging van nr. 140 – 24 juni – TK 33 962, nr. 146 – Motie van de leden Bisschop en Veldman – 24 juni – TK 33 962, nr. 145 – Motie van het lid Bisschop – 24 juni – TK 33 962, nr. 144 – Motie van het lid Van Tongeren – 24 juni – TK 33 962, nr. 143 – Motie van de leden Van Tongeren en Albert de Vries – 24 juni – TK 33 962, nr. 142 – Motie van het lid Van Tongeren – 24 juni – TK 33 962, nr. 140 – Motie van het lid Dik-Faber – 25 juni – TK 33 962, nr. 139 – Motie van het lid Dik-Faber  – 24 juni – TK 33 962, nr. 138 – Motie van het lid Dik-Faber  – 24 juni – TK 33 962, nr. 137 – Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven  – 24 juni – TK 33 962, nr. 136 – Motie van het lid Van Veldhoven – 24 juni – TK 33 962, nr. 135 – Motie van het lid Van Veldhoven – 24 juni – TK 33 962, nr. 134 – Motie van het lid Ronnes  – 24 juni – TK 33 962, nr. 133 – Motie van het lid Ronnes  – 24 juni – TK 33 962, nr. 132 – Motie van het lid Ronnes  – 24 juni – TK 33 962, nr. 131 – Motie van het lid Smaling – 24 juni – TK 33 962, nr. 130 – Motie van het lid Smaling  – 24 juni – TK 33 962, nr. 129 – Motie van het lid Smaling  – 24 juni – TK 33 962, nr. 128 – Motie van het lid Smaling  – 24 juni – TK 33 962, nr. 127 – Motie van het lid Albert de Vries  – 24 juni – TK 33 962, nr. 126 – Motie van het lid Albert de Vries  – 24 juni – TK 33 962, nr. 125 – Motie van het lid Dik-Faber – 24 juni – TK 33 962, nr. 124 – Motie van het lid Albert de Vries  – 24 juni – TK 33 962, nr. 123 – Motie van het lid Albert de Vries  – 24 juni – TK 33 962, nr. 122 – Motie van de leden Albert de Vries en Dik-Faber – 24 juni – TK 33 962, nr. 121 – Motie van het lid Albert de Vries  – 24 juni – TK 33 962, nr. 120 – Motie van de leden Albert de Vries en Veldman  – 24 juni – TK 33 962, nr. 119 – Motie van het lid Veldman  – 24 juni – TK 33 962, nr. 117 – Motie van het lid  Veldman  – 24 juni – TK 33 962, nr. 115 – Motie van het lid Veldman  – 24 juni – TK 33 962, nr. 113 – Motie van het lid Veldman  – 24 juni – TK 33 118, nr. 15 – Motie van het lid Albert de Vries – 24 juni 2014 – TK 33 118, nr. 14 – Motie van het lid Smaling – 24 juni 2014

 

Het Besluit activiteiten leefomgeving

– Kamerstukken II 2016/17 33 118, nr. 41 – Lijst van vragen en antwoorden – 18 november 2016 – Kamerstukken II 2015/16, 33118, nr. 31 – Ontwerp Besluit activiteiten leefomgeving – 1 juli 2016

Het Besluit bouwwerken leefomgeving

– Kamerstukken II 2016/17, 33 118 nr. 42 – Lijst van vragen en antwoorden – 18 november 2016 – Kamerstukken II 2015/16, 33118, nr. 31 – Ontwerp Besluit bouwwerken leefomgeving – 1 juli 2016

    Een overzicht van alle relevante publicaties op het gebied van de Omgevingswet vindt u op Omgevingswet portaal (Rijksoverheid).

you're currently offline

Share This