Archief van: januari 2017


Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

Op 2 december 2016 heeft de ministerraad ingestemd met de nationale klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’. Daarin zijn de risico’s van klimaatverandering voor Nederland in beeld gebracht en wordt geïnventariseerd hoe Nederland zich daarop kan aanpassen. (meer…)

Belanghebbenden bij een hogere waardenbesluit

De Afdeling gaat in de uitspraak van 28 december 2016 in op het belanghebbende-begrip en het relativiteitsvereiste bij het hogere waardenbesluit. Het is duidelijk dat de eigenaar van een woning die een hogere waarde krijgt, belanghebbende is bij dat besluit. Maar hoe zit dat bij omwonenden?  (meer…)

Internetconsultatie Invoeringswet Omgevingswet gestart!

De internetconsultatie van de Invoeringswet voor de Omgevingswet is 5 januari 2017 van start gegaan. De Invoeringswet regelt naast het overgangsrecht tevens een aantal aanvullende onderdelen van de Omgevingswet. Zo regelt de Invoeringswet onder meer een nieuwe regeling omtrent nadeelcompensatie in de Omgevingswet. (meer…)

Bestuurs- en privaatrechtelijk kostenverhaal bij asbestbranden

In het tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid (O&A) is onlangs een artikel verschenen van Edward Brans en Katrien Winterink. In het artikel wordt een overzicht geboden van de jurisprudentie met betrekking tot privaat- en bestuursrechtelijk kostenverhaal bij asbestbranden en wordt nagegaan of het privaatrecht, dat tot op heden in het kader van verhaal van asbestverwijderingskosten zelden succesvol is, niet toch wat onverwachte mogelijkheden biedt.

(meer…)