Archief van: december 2013


Werkruimte geluidproductieplafonds mag niet gebruikt worden om de maximumsnelheid te verhogen

snelweg met auto'sSinds 1 juli 2012 zijn langs het hele hoofd(spoor)wegennet geluidproductieplafonds van kracht geworden. De plafonds bepalen de maximale uitstoot van geluid voor een stuk weg of spoor. De geluidproductieplafonds gelden continu. De hoogte van de plafonds voor bestaande wegen is in de meeste gevallen vastgesteld aan de hand van de in 2008 heersende geluidbelasting. Om te voorkomen dat de plafonds vanwege de autonome toename van het verkeer op korte termijn worden overschreden, is een werkruimte van 1,5 dB gehanteerd. Dit wil zeggen dat bij de in 2008 heersende geluidbelasting 1,5 dB is opgeteld. De Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 21 november 2013 beslist dat de werkruimte van 1,5 dB, die is vastgesteld bij de invoering van geluidproductieplafonds langs Rijkswegen, niet mag worden gebruikt om de maximumsnelheid te verhogen. (meer…)

Gemeenten per 1 januari 2014 volledig bevoegd voor verlening omgevingsvergunning milieu

PelsRijcken_bouwen_3Per 1 januari worden gemeenten volledig bevoegd gezag voor het vergunnen en toetsen van het milieudeel van de omgevingsvergunning voor alle voormalige provinciale milieu-inrichtingen, met uitzondering van de (provinciale) IPPC- en BRZO-bedrijven. De Staatssecretaris van IenM schrijft dit in een brief van 26 november jl. aan de provincies en gemeenten. (meer…)

Over tunnels en zo

tunnel Noord-ZuidOp 25 en 26 september 2013 was er alweer de derde Conferentie Tunnelveiligheid, waar de schrijver van dit blogbericht inmiddels traditiegetrouw een inleiding heeft gegeven met juridische tips en tricks. De grote opkomst elk jaar rechtvaardigt de conclusie dat de tunnelveiligheidsproblematiek breed speelt. Dat is ook logisch. (meer…)

Geluid: met afschermende werking toekomstige bebouwing mag geen rekening worden gehouden

appartementengebouwHet komt geregeld voor dat bij het realiseren van een bouwplan rekening wordt gehouden met afschermende werking van gebouwen die nog niet zijn gerealiseerd. De hogere waarde op de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemming wordt dan vastgesteld alsof het afschermende gebouw er al staat. Uit twee recente uitspraken blijkt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze praktijk afkeurt. (meer…)