Archief van: oktober 2016


Rechtbank Overijssel stelt schadeloosstelling onteigening vast los van overeenstemming tussen partijen

mgdamfyDe rechtbank Overijssel heeft op 12 oktober 2016 een opvallende uitspraak gedaan. In deze uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat zij, ongeacht de overeenstemming die inmiddels bestond tussen partijen over een uitgangspunt voor de berekening van de schadeloosstelling, zelfstandig de schadeloosstelling voor de pachter moet bepalen.

(meer…)