Archief van: december 2015


Eerste Kamer verwerpt wet Stroom; wind op zee vertraagd

blog_omgevingsrecht_windmolen-op-zeeDe Eerste Kamer heeft gisterenavond (22 december) het wetsvoorstel voor de nieuwe Elektriciteits- en gaswet[1] verworpen, met 1 stem verschil. De wet, ook wel de wet Stroom genoemd, moest het mogelijk maken om TenneT, netbeheerder op land, ook beheerder te maken voor een net op zee. Dat net is noodzakelijk om windturbines op zee te kunnen realiseren.

 

(meer…)

Draagvlak voor windmolens; Omgevingswet verankert participatie bij grootschalige ruimtelijke projecten

windmolen

In het RO magazine van november 2015 is een artikel verschenen van Robin Aerts en Aart Jan van der Ven met als titel ‘Draagvlak voor windmolens; Omgevingswet verankert participatie bij grootschalige ruimtelijke projecten. In dit artikel wordt het belang van maatschappelijk draagvlak voor windturbineprojecten beschreven, alsmede de vormgeving hiervan in de praktijk en de wettelijke borging daarvan in de aanstaande Omgevingswet.

(meer…)

Nieuwe wijzigingen Activiteitenbesluit treden per 1 januari 2016 in werking!

stadsontwikkelingHet wijzigingsbesluit wijzigt het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer en betreft de zogenoemde vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat er, net zoals bij de voorgaande drie tranches, bedrijfstakken aan het Activiteitenbesluit zullen worden toegevoegd. Naast het Activiteitenbesluit, wijzigt de Activiteitenregeling en worden er onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over de vergunningplicht gewijzigd.

(meer…)