Archief van: mei 2015


Luchtkwaliteit beoordelen bij plattelandswoningen

farmIn het buitengebied is het altijd zoeken naar een goede balans tussen agrarische en niet-agrarische functies. Op woensdag 4 februari 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die deze puzzel nog een stukje moeilijker maakt. De boosdoener is zoals zo vaak: de luchtkwaliteit. (meer…)