Archief van: maart 2018


Overzichtsartikel geluid van windturbines van Robin Aerts en Aart Jan van der Ven

wind-energy-1309345-639x416In het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht is een artikel verschenen van Robin Aerts en Aart Jan van der Ven met als titel ‘Hoor de wind waait… Juridische aspecten rond het geluid van windturbines! ’. In het artikel wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop geluid van windturbines gereguleerd is, hoe deze regels worden toegepast en gehandhaafd, welke uitzonderingen mogelijk zijn en welke jurisprudentie van belang is. Het artikel brengt u in één klap op de hoogte van alles wat u over de juridische aspecten van het geluid van windturbines moet weten.

(meer…)

Nieuwe wijzigingen Activiteitenbesluit treden per 1 januari 2016 in werking!

stadsontwikkelingHet wijzigingsbesluit wijzigt het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer en betreft de zogenoemde vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat er, net zoals bij de voorgaande drie tranches, bedrijfstakken aan het Activiteitenbesluit zullen worden toegevoegd. Naast het Activiteitenbesluit, wijzigt de Activiteitenregeling en worden er onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over de vergunningplicht gewijzigd.

(meer…)