Archief van: februari 2015


De Omgevingswet en het landinrichtingsinstrumentarium van de Wet inrichting landelijk gebied

city-planning1De landinrichtingsregels uit de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) zullen mogelijk worden opgenomen in de Omgevingswet. De Wilg staat op de lijst om aan de Omgevingswet te worden toegevoegd. Het kabinet streeft met de Omgevingswet onder andere naar deregulering. In dit kader heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Interprovinciaal Overleg aangegeven dat het nodig is om nog eens kritisch naar het huidige landinrichtingsinstrumentarium te kijken. (meer…)