Archief van: november 2015


De aangevraagde activiteit bepaalt niet de voorbereidingsprocedure

supermarktDe reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure: het maakt nogal wat verschil welke procedure van toepassing is op de aanvraag van een omgevingsvergunning. Indien de onjuiste procedure wordt gevolgd, dan kan dit ervoor zorgen dat (onbedoeld) een vergunning van rechtswege is verleend. Recent heeft de Afdeling zich weer uitgelaten over de te volgen voorbereidingsprocedure. In deze uitspraak had het college naar oordeel van de Afdeling terecht de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd en was in dat geval dus geen vergunning van rechtswege verleend. Voor de vraag welke procedure van toepassing is, is niet de bedoeling van de aanvrager relevant, noch de in de aanvraag opgenomen activiteit(en). (meer…)