Archief van: oktober 2015


Nieuwe wijzigingen Activiteitenbesluit treden per 1 januari 2016 in werking!

stadsontwikkelingHet wijzigingsbesluit wijzigt het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer en betreft de zogenoemde vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat er, net zoals bij de voorgaande drie tranches, bedrijfstakken aan het Activiteitenbesluit zullen worden toegevoegd. Naast het Activiteitenbesluit, wijzigt de Activiteitenregeling en worden er onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over de vergunningplicht gewijzigd.

(meer…)