Archief van: maart 2020


Mobility as a Service: reden voor korting op parkeernormen?

Mobility as a Service: reden voor korting op parkeernormen?

Mobility as a Service (MaaS) is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Te denken valt aan Felyx Scooters, Greenwheels deelauto’s en Swapfiets abonnementen. De groei in MaaS brengt ook de nodige juridische vraagstukken met zich mee, bijvoorbeeld ten aanzien van de verhouding tussen MaaS en parkeernormen. Interessant is in dit kader de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 28 februari 2020, waaruit volgt dat het gebruik van MaaS in bepaalde gevallen kan leiden tot een korting op de parkeereis.

(meer…)

Wel nieuwe ontwikkeling, geen parkeerregeling. Kan dat?

parkerenVeel gemeente worstelen met het vormgeven van een planregeling die borgt dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid maar tegelijkertijd voorkomt dat er een overschot aan beschikbare parkeerplaatsen ontstaat. Dat dit maatwerk vraagt, illustreert een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over het bestemmingsplan Hart van Zuid, van de gemeente Rotterdam van 22 juni jl.

(meer…)