Archief van: februari 2016


Gemeente dient schade te vergoeden vanwege het ten onrechte opleggen van een MER verplichting

farmIndien een besluit wordt vernietigd, staat het onrechtmatig handelen van het overheidsorgaan in beginsel vast. Dit betekent niet dat het overheidsorgaan schadeplichtig is. Zo moet bijvoorbeeld sprake zijn van causaal verband en geen eigen schuld. Deze uitspraak gaat over deze beperkingen en bevat interessante overwegingen over causaal verband, relativiteit en eigen schuld bij milieuvergunningen.

(meer…)