Archief van: mei 2018


Geurbelasting bij milieuvergunning

oiXdGPkHet college heeft aan vergunninghoudster opnieuw een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij. Hier hebben appellanten beroep tegen ingesteld. Ze voeren, verwijzend naar een rapport van 7 april 2014 van De Roever Omgevingsadvies, aan dat het college de geurbelasting niet op juiste wijze heeft berekend.

(meer…)