Archief van: november 2015


Verslag van de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Omgevingswet

o2jSwfgVandaag is het verslag gepubliceerd van de deskundigenbijeenkomst van 12 oktober jl. over het wetsvoorstel Omgevingswet. De bijeenkomst werd georganiseerd door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van de Eerste Kamer. Aanwezig waren tien Eerste Kamer leden en twaalf deskundigen afkomstig van openbare bestuurslagen, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en de praktijk. (meer…)