Archief van: februari 2016


Nadere memorie van antwoord Omgevingswet

mriaIWM

Op 12 februari 2016 heeft Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de nadere memorie van antwoord bij de Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Hier gaat de Minister in op de vragen die zijn gesteld tijdens het nader voorlopig verslag van de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening.

(meer…)