Archief van: februari 2016


Internetconsultatie ontwerpwijziging Besluit financiële bepalingen bodemsanering

graafmachineHet Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) wordt gewijzigd en zal als zodanig naar verwachting uiterlijk per juli 2017 in werking treden. Tegelijkertijd treedt ook een aanpassing van de regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 in werking. De aanpassingen van het besluit en de regeling moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen. Deze wens tot versnelling vloeit voort uit de komst van de nieuwe Omgevingswet en uit het Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015.

(meer…)