Archief van: juni 2015


De bevoegdheid van de bestuursrechter bij een zuiver schadebesluit

mmqIkCSOp 14 april 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven een uitspraak gewezen over de bevoegdheid van de bestuursrechter inzake de beoordeling van een zuiver schadebesluit. De Staatssecretaris had een verzoek afgewezen om vergoeding van schade als gevolg van het verwijderen van strooisel en kuilgras van een weiland van appellant. Dit besluit is een zuiver schadebesluit.

(meer…)