Archief van: mei 2017


De opheffing van een omweg: de introductie van de omgevingsplanactiviteit in de Invoeringswet

De opheffing van een omweg: de introductie van de omgevingsplanactiviteit in de Invoeringswet

Dit is het derde deel van onze blogreeks Invoeringswet Omgevingswet. In deze reeks bespreken wij opeenvolgend verschillende onderwerpen van de Invoeringswet. In dit bericht staat het omgevingsplan centraal.

Onder de eerder aangenomen Omgevingswet (Ow) was het slechts mogelijk om via de ‘omweg’ van een verbodsbepaling in het omgevingsplan een activiteit vergunningplichtig te maken. Deze systematiek werd onduidelijk en verwarrend geacht. De Invoeringswet Omgevingswet (IOw) heft deze omweg op door een expliciet ‘binnenplans’ vergunningstelsel in het leven te roepen. (meer…)

De afwijkactiviteit: eenvoudig maar onzeker

GraafmachineOp grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan in een bestemmingsplan worden bepaald dat bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van een voorschrift uit een bestemmingsplan. Deze ‘binnenplanse omgevingsvergunning’ wordt in de Omgevingswet niet overgenomen. De Minister heeft er voor gekozen enkel een ‘buitenplans vergunningstelsel’ voor een afwijkactiviteit op te nemen in de Omgevingswet. (meer…)