Archief van: mei 2015


Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

windmolen op zeeOp 9 oktober 2014 is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee (RSV WoZ) bekend gemaakt. De RSV WoZ wijst twee gebieden aan – ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’ – waar grootschalige offshore windenergie in de Noordzee mogelijk is. Het Kabinet heeft deze twee gebieden aangewezen omwille van een ruimtelijke spreiding van windenergie over de Noordzee waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het windfront. (meer…)