Wabo – jurisprudentie – monumenten

Deze pagina geeft een overzicht van Wabo-jurisprudentie over monumenten.

AbRvS 26 maart 2014, nr. 201305471/1/A1

Peildatum wijziging monument: niet moment van aanwijzing monument, maar moment van aanvraag relevant.

Het college betoogt dat de rechtbank bij de beantwoording van de vraag of het monument door het aanleggen van de paardenbak op de gewenste locatie in enig opzicht wordt gewijzigd als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo, van een onjuiste peildatum is uitgegaan. Volgens het college is niet de situatie van het monument ten tijde van de aanwijzing daarvan, maar ten tijde van de aanvraag om omgevingsvergunning bepalend.

De Afdeling oordeelt dat het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat met de realisering van de paardenbak volgens de aanvraag het monument in enig opzicht wordt gewijzigd als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo. De rechtbank heeft ter beantwoording van de vraag of de aanvraag een wijziging van het monument als daar bedoeld inhoudt, ten onrechte bepalend geacht of ten tijde van de aanwijzing van het monument aan de noordwestzijde van het perceel reeds een paardenbak aanwezig was. Wat van die aanwezigheid ook zij, vast staat dat de zwart stalen omheining waarvoor omgevingsvergunning is aangevraagd, ten tijde van die aanvraag niet aanwezig was. Derhalve wordt door realisering van het bouwplan het monument gewijzigd als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wabo.

Share This