Archief van: april 2016


Toetsingskader watervergunning: artikel 6.21 Waterwet bevat een limitatieve opsomming van weigeringsgronden

boot-1451291-640x512Het toetsingskader voor de aanvraag van watervergunningen is een onderwerp dat regelmatig terugkomt in de jurisprudentie. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteert in die jurisprudentie een zeer strikte benadering. In de uitspraak van de Afdeling van 30 maart 2016 (nr. 201507892/1/A4) bevestigt de Afdeling de eerder ingezette lijn.

(meer…)

Vergunningverlening onder de Waterwet: wat zijn waterstaatkundige belangen?

Door Aart Jan van der Ven en Moniek Heerings

blog_omgevingsrechtDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recent twee interessante uitspraken gewezen over het afwegingskader voor de verlening van een watervergunning (ABRvS 8 juli 2015, nrs. 201408882/1/A4 en 201410639/1/A4 en ABRvS 8 juli 2015, nr. 201410640/1/A4). Op grond van artikel 6.21 Waterwet kan de aanvraag voor een watervergunning alleen worden geweigerd als waterstaatkundige belangen zich tegen de verlening daarvan verzetten. De Afdeling bevestigt in de twee uitspraken van 8 juli 2015 dat deze regel strikt dient te worden toegepast.

(meer…)