Archief van: november 2016


Pels Rijcken spreekt op VNG Juridische 2–daagse

Op 8 en 9 oktober 2012 vond opnieuw de VNG Juridische 2-daagse plaats. Evenals in 2011 hebben wij de workshop ‘Actualiteiten Wabo’ verzorgd.

Tijdens deze workshop hebben wij verschillende actuele onderwerpen – wetgeving, jurisprudentie en capita selecta – besproken. De enorme belangstelling toonde aan dat de Wabo volop leeft en dat er nog diverse vraagstukken bestaan rond de uitleg en het toepassingsbereik van de Wabo.