Archief van: februari 2015


Experimenteren met gebiedsgerichte geluidsnormen

enkele windmolen op landDe Crisis- en herstelwet maakt het mogelijk om bepaalde gebieden aan te wijzen waar hogere of juist lagere geluidsnormen gelden dan de geldende geluidsnormen voor bedrijven. Op die manier kan vorm worden gegeven aan een gebiedsgerichte benadering. Denk aan een hogere norm in een horecaconcentratiegebied of juist een lagere norm in rustig landelijk gebied. (meer…)