Archief van: juni 2016


Het permanent bewonen van een recreatiepark: een nieuwe stedelijke ontwikkeling

ladder lauOp 1 juni jl. heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gewezen voor het toepassingsbereik van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Bij de uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden kan ook als geen sprake is van nieuw ruimtebeslag sprake zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling die moet worden getoetst aan de Ladder. Zo vormt het legaliseren van permanente bewoning van recreatiewoningen een nieuwe stedelijke ontwikkeling. (meer…)