Archief van: januari 2015


Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet

rapport RIVMDe inwerkingtreding van de Omgevingswet is thans voorzien in 2018. Met de Omgevingswet wordt de besluitvorming over projecten in de leefomgeving vereenvoudigd en versneld.

De afgelopen decennia is in de wet- en regelgeving een waar woud aan normen als beleidsinstrument geformuleerd. Deze normen sturen het handelen bij overheden bij het maken van beleid, het verlenen van vergunningen en het nemen van maatregelen. Het wetgevingsproces rond de Omgevingswet vormt een mooi moment om deze normen eens nader tegen het licht te houden. (meer…)