Archief van: december 2014


Verrekening voordeel bij planschade

RekenmachineDe Afdeling heeft op 10 december 2014 uitspraak gedaan over het verrekenen van waardevermindering van percelen met waardevermeerdering als gevolg van de inwerkingtreding van een bestemmingsplan (ECLI:NL:RVS:2014:4489). Deze uitspraak is het vervolg op de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 19 maart 2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:3239). De rechtbank had het beroep tegen de afwijzing van vergoeding van planschade gegrond verklaard, het besluit vernietigd en de rechtsgevolgen van het besluit in stand gelaten.

(meer…)

Het einde van het bestemmingsplan

molen1Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een einde komen aan de vele bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen die gemeenten vaak hebben. Zij zullen opgaan in een nieuw rechtsfiguur: het omgevingsplan. Het omgevingsplan lijkt in grote mate op het bestemmingsplan. Toch is er een aantal belangrijke verschillen. (meer…)