Rechtbank Overijssel stelt schadeloosstelling onteigening vast los van overeenstemming tussen partijen

en

mgdamfyDe rechtbank Overijssel heeft op 12 oktober 2016 een opvallende uitspraak gedaan. In deze uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat zij, ongeacht de overeenstemming die inmiddels bestond tussen partijen over een uitgangspunt voor de berekening van de schadeloosstelling, zelfstandig de schadeloosstelling voor de pachter moet bepalen.

Lees meer…

Da’s pech, fiets weg: de reikwijdte van het gemeentelijk fietsparkeerverbod

en

mncuc2aOp 10 oktober heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gewezen over de grenzen aan de bevoegdheid van de gemeenteraad om verordeningen vast te stellen. Deze uitspraak is weliswaar in lijn met de bestendige jurisprudentie op dit punt maar de uitspraak geeft niettemin aanleiding om langer stil te staan bij dit leerstuk.

Lees meer…

Categorieën