Nadeelcompensatie vanwege last onder bestuursdwang?

Nadeelcompensatie vanwege last onder bestuursdwang?

en

In de uitspraak van 30 augustus jl. (ECLI:NL:RVS:2017:2300) heeft de Afdeling geoordeeld dat schade als gevolg van het slopen van een deel van een winkelcentrum naar aanleiding van een last onder bestuursdwang geen schade is die aan B&W kan worden toegerekend, omdat de last een reactie was op het instortingsgevaar van het deel van het winkelcentrum. Lees meer…

Toetsing aan een bestemmingsplan? Beoogd gebruik van het bouwwerk is bepalend!

Toetsing aan een bestemmingsplan? Beoogd gebruik van het bouwwerk is bepalend!

en

Bij de toetsing van een bouwplan aan een bestemmingsplan moet niet alleen worden bezien of het bouwwerk overeenkomstig de bestemming van het perceel kan worden gebruikt, maar ook of het bouwwerk wordt opgericht met het oog op dat gebruik. Een bouwwerk moet in strijd met de bestemming worden geoordeeld als redelijkerwijs valt aan te nemen dat het bouwwerk uitsluitend of mede zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarin de bestemming voorziet. Dit volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 30 augustus jl. Lees meer…

Archief

Categorieën