Regeerakkoord Rutte III: Extra investering in infrastructuur – openbaar vervoer als reëel alternatief voor de auto!

Regeerakkoord Rutte III: Extra investering in infrastructuur – openbaar vervoer als reëel alternatief voor de auto!

en

Het Regeerakkoord van Rutte III beoogt een slim en duurzaam vervoersysteem om Nederland mobiel en bereikbaar te houden. Om deze doelstelling te realiseren worden verschillende maatregelen gepresenteerd: investeren in het openbaar vervoer maakt onderdeel uit van die maatregelen. Lees meer…

Kruimel of geen kruimel? (IV)

Kruimel of geen kruimel? (IV)

en

De transformatie van leegstaande kantoren naar woningen en het herontwikkelen van voormalige industrielocaties. De zogenoemde ‘kruimelregeling’ wordt steeds vaker gebruikt om deze ontwikkelingen in strijd met het bestemmingsplan van de grond te krijgen. De reikwijdte van de kruimelregeling in het Besluit omgevingsrecht is al enige tijd onderwerp van discussie. In een uitspraak van 3 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1192) geeft de Afdeling bestuursrechtspraak voor het eerst definitief duidelijkheid over de reikwijdte van de kruimelregeling. Voor Robin Aerts en Lianne Barnhoorn was dit reden te meer om in een noot bij deze uitspraak de problematiek rondom de reikwijdte van de kruimelregeling in kaart te brengen.

Lees meer…

Habitat banking. Wel of geen optie onder de Habitatrichtlijn?

Habitat banking. Wel of geen optie onder de Habitatrichtlijn?

, en

In nummer 7 van het Tijdschrift Milieu & Recht van dit jaar is een artikel verschenen van Hans Besselink en Edward Brans met als titel: “Habitat banking. Wel of geen optie onder de Habitatrichtlijn?” In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of door habitat banking kan worden voldaan aan de mitigatie- en compensatieverplichtingen uit artikel 6, leden 3 en 4 van de Habitatrichtlijn. Lees meer…

Het belanghebbende-begrip: wat zijn gevolgen van enige betekenis?

Het belanghebbende-begrip: wat zijn gevolgen van enige betekenis?

en

In haar uitspraak van 23 augustus 2017 geeft de Afdeling invulling aan het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’. Dit criterium speelt een belangrijke rol bij de vraag wie belanghebbende is bij geschillen over omgevingsrechtelijke besluiten. Het beperkt de kring van betrokkenen die ‘rechtstreeks feitelijke gevolgen’ ondervindt van een omgevingsrechtelijke activiteit. In de praktijk bestond veel onduidelijkheid over de betekenis van het criterium.

Lees meer…

Pagina 3 van 8912345...102030...Minst recente »

Archief

Categorieën