Op 12 maart 2015 vond bij Pels Rijcken het congres Inzicht in Omgevingsrecht plaats. Na een plenaire inleiding werden in zeven interactieve sessies actuele omgevingsrechtelijke onderwerpen besproken:

RO – Ladder duurzame verstedelijking

Crashtest – Hoe krijgt u een ‘Raad van State-proof’ besluit?

Natuur – Programmatische Aanpak Stikstof / Mitigatie of compensatie

Milieu – Milieueffectrapportage en Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Water – Projectplan versus inpassingsplan

Grond – Grondexploitatie en Waardebepaling

Calamiteiten – Handhaving (overtrederschap, spoedeisendheid, kostenverhaal)

Mocht u geïnteresseerd zijn in zo’n sessie, neem dan contact met ons op. Wij komen graag bij u langs!

Contact: Annemieke Zaal
Tel: 070 515 3411 of e-mail: a.zaal@pelsrijcken.nl

Share This