Wabo


Wijziging milieuvoorschriften verplicht?

mWynTouWanneer moeten er precies (strengere) voorschriften worden verbonden aan een bestaande omgevingsvergunning ‘milieu’, en wanneer niet? Op deze vraag geeft de Afdeling bestuursrechtspraak antwoord in de uitspraak van 17 augustus 2016 over een Brabantse veehouderij.

(meer…)

Besluit VTH naar Tweede Kamer

Op 11 juli jl. heeft staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu (I&M) het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Besluit VTH) aangeboden aan de Tweede Kamer. Eerder (klik hier) schreven wij op dit blog al over de inwerkingtreding van de Wet VTH, dat heeft geleid tot een wijziging van paragraaf 5.2 van de Wabo. Doel van de Wet VTH is de verbetering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het Besluit VTH geeft invulling aan deze wet. (meer…)

De plaatsgebonden pipowagen

stop-or-else-1-1445262-640x480Op 13 april jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak gewezen over de vraag of een pipowagen onder omstandigheden kan worden aangemerkt als een bouwwerk. Deze uitspraak is in lijn met de bestendige jurisprudentie van de Afdeling op dit punt. (meer…)

De Wet VTH is in werking getreden!

nprPVY0Vandaag is de Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving  (Wet VTH)) in werking getreden. Daarmee is paragraaf 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gewijzigd.

(meer…)