Grond en schade


Rechterswisseling na mondelinge behandeling schadeloosstellingsprocedure in onteigeningen

hamerDe Hoge Raad heeft een verduidelijking gegeven van zijn arrest van 31 oktober 2014 inzake rechterswisseling na mondelinge behandeling. Het is volgens de Hoge Raad toegestaan dat een rechterswisseling plaatsvindt in een schadeloosstellingsprocedure in het kader van een onteigening waarin meerdere pleidooien zijn gehouden, indien het eindvonnis wordt gewezen door rechters die bij het laatste pleidooi voor het vonnis aanwezig zijn geweest. Rechters hoeven derhalve niet bij alle pleidooien aanwezig te zijn om vonnis te mogen wijzen.

(meer…)

Irene van der Heijden, Jelmer Procee en Katrien Winterink in JBplus over nadeelcompensatie

graafmachineIn de eerste aflevering van Jurisprudentie Bestuursrecht Plus van 2016 is een artikel verschenen van Irene van der Heijden, Jelmer Procee en Katrien Winterink over de voor- en nadelen van het besluitmodel en de verzoekschriftprocedure bij de afwikkeling van nadeelcompensatieclaims. Het artikel heeft als titel: ‘Nadeelcompensatie in ontwikkeling – van besluit naar verzoekschrift?’.

(meer…)

De derde-belanghebbende in het onteigeningsrecht

BoekenIn Land- en Tuinbouwbulletin heeft Monique Rus een artikel geschreven over de derde-belanghebbende in het onteigeningsrecht.

Op grond van art. 59 lid 3 Onteigeningswet verliest bij inschrijving van het onteigeningsvonnis niet alleen de eigenaar zijn eigendom, maar ook derden die een recht hebben op de te onteigenen zaak raken hun recht kwijt. Wie als derde-belanghebbende is te beschouwen, volgt uit art. 3 lid 2 Onteigeningswet. Die opsomming is limitatief. In het artikel wordt beschreven hoe en onder welke voorwaarden de Hoge Raad toch de schade van derden die strikt genomen geen derde-belanghebbende zijn in de zin van de wet voor vergoeding in aanmerking laat komen.

Het artikel is een bewerking van een lezing die Monique heeft gehouden voor de Vereniging voor onteigeningsrecht op 15 september 2015.