Crisis- en herstelwet


Derde voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet

hijskraanOp 28 augustus 2013 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de derde voortgangsrapportage (2012-2013) over de Crisis- en herstelwet (Chw) naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook heeft de Minister het projectenboek van de 5e en 6e tranche aan de Kamer gezonden.

Conclusie is dat de Chw volgens bedoeling functioneert. Geschat wordt dat per jaar zo’n 500 tot 700 ruimtelijke besluiten profiteren van de vereenvoudiging en versnelling van het bestuursprocesrecht. De teller staat thans op 67 aangemelde innovatieve projecten: ontwikkelingsgebieden, innovatieve experimenten en lokale of (boven)regionale projecten met nationale betekenis. (meer…)

Permanente Chw in werking getreden

Op 24 april 2013 is de Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (…) gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2013, 144). Het inwerkintredingsbesluit is op dezelfde dag gepubliceerd in Stb. 2013, 145.
De wet treedt in werking op de dag na de datum van publicatie in het Staatsblad, dus op 25 april 2013. Nog niet in werking treedt een aantal artikelen danwel onderdelen daarvan uit § 2.2 Verbetering besluitvorming, en hoofdstuk 3, Slotbepalingen. Met dit wetsvoorstel krijgen de tijdelijke regelingen in de Chw permanente werking, dat wil zeggen werking tot een bij Koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip. (meer…)