Categorie: Wet- en regelgeving


Ook het Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 is getekend!

mhYv67wIn vervolg op de ondertekening op 17 maart 2015 van het ‘Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020’ hebben de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging VNO-NCW en de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland op 18 mei 2015 het ‘Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015’ getekend. Het ‘Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015’ treedt in werking op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2020.

(meer…)

Tweede nota van wijziging Omgevingswet openbaar! De belangrijkste aanpassingen op een rij

stadsontwikkelingOp 20 mei 2015 is de “nota naar aanleiding van het nader verslag” aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze nota geeft de Regering  een algemene reactie  op het onderzoeksrapport van de Rijksuniversiteit Groningen en worden eerder gestelde vragen van de leden van de fracties beantwoord.  Voor de regering vormen het onderzoeksrapport en de vragen   aanleiding reden om op enkele belangrijke punten aanpassingen aan te brengen     in het wetsvoorstel. Daarom gaat de “nota naar aanleiding van het nader verslag” vergezeld van een tweede nota van wijziging. (meer…)