Categorie: Nieuws


Over tunnels en zo

tunnel Noord-ZuidOp 25 en 26 september 2013 was er alweer de derde Conferentie Tunnelveiligheid, waar de schrijver van dit blogbericht inmiddels traditiegetrouw een inleiding heeft gegeven met juridische tips en tricks. De grote opkomst elk jaar rechtvaardigt de conclusie dat de tunnelveiligheidsproblematiek breed speelt. Dat is ook logisch. (meer…)

RIVM onderzoekt trillinghinder spoor

spoorrailsHet RIVM startte op 2 oktober jl. een onderzoek naar ervaringen met geluid en trillingen van mensen die langs het spoor wonen. Hiervoor worden vijftienduizend mensen die binnen 300 meter van het spoor wonen schriftelijk uitgenodigd. Het onderzoek wordt uitgevoerd, als voorbereiding op de eventuele uitbreiding van de bestaande regelgeving voor geluid en trillingen langs het spoor. (meer…)

Pels Rijcken spreekt op VNG Juridische 2–daagse

Op 8 en 9 oktober 2012 vond opnieuw de VNG Juridische 2-daagse plaats. Evenals in 2011 hebben wij de workshop ‘Actualiteiten Wabo’ verzorgd.

Tijdens deze workshop hebben wij verschillende actuele onderwerpen – wetgeving, jurisprudentie en capita selecta – besproken. De enorme belangstelling toonde aan dat de Wabo volop leeft en dat er nog diverse vraagstukken bestaan rond de uitleg en het toepassingsbereik van de Wabo.