Categorie: Nieuws


Het einde van het bestemmingsplan

molen1Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een einde komen aan de vele bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen die gemeenten vaak hebben. Zij zullen opgaan in een nieuw rechtsfiguur: het omgevingsplan. Het omgevingsplan lijkt in grote mate op het bestemmingsplan. Toch is er een aantal belangrijke verschillen. (meer…)

De omgevingsvergunning: bye, bye ‘onlosmakelijke samenhang’

hijskraan2Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvergunning. Voor het verrichten van verschillende activiteiten is een omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunning zoals voorgesteld in het wetsontwerp voor de Omgevingswet is een uitbouw en verbreding van de omgevingsvergunning zoals we die reeds kennen uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Tegelijkertijd wijzigt echter een belangrijk onderdeel: de eis van ‘onlosmakelijke samenhang’. (meer…)

Start realisatie verbindingsweg A8 – A9

heemskerkvariantOp 9 januari jl. is ten behoeve van een nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Daarmee kan nu echt gestart worden met de realisatie van de nieuwe wegverbinding zodat de weg in de periode 2018-2020 gerealiseerd kan worden. (meer…)

Gemeenten per 1 januari 2014 volledig bevoegd voor verlening omgevingsvergunning milieu

PelsRijcken_bouwen_3Per 1 januari worden gemeenten volledig bevoegd gezag voor het vergunnen en toetsen van het milieudeel van de omgevingsvergunning voor alle voormalige provinciale milieu-inrichtingen, met uitzondering van de (provinciale) IPPC- en BRZO-bedrijven. De Staatssecretaris van IenM schrijft dit in een brief van 26 november jl. aan de provincies en gemeenten. (meer…)