Alle berichten van: Tjalling Reijnders


Waterwet en relativiteit: doelstellingen Waterwet strekken tot bescherming van groot aantal belangen

mriaIWMDe Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen op grond van de Waterwet in het licht van het relativiteitsvereiste. Met deze uitspraak is duidelijk dat de bescherming die uitgaat van de reikwijdte van de in de Waterwet geformuleerde doelstellingen ruim wordt uitgelegd.

(meer…)

Onderzoek naar actualiteit m.e.r.-beoordelingsbesluit

oiXdGPkOp 17 februari jl. heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld dat de huidige aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van het uitbreiden van een varkenshouderij te zeer afwijkt van het initiatiefplan van enkele jaren geleden. Het college had om die reden moeten onderzoeken of de ontwikkelingen in de directe omgeving van de inrichting een nieuwe m.e.r.-beoordeling nodig maken. Nu het college dat heeft nagelaten dient een nieuw besluit genomen te worden. De rechtbank lijkt met deze uitspraak aan te sluiten bij de jurisprudentie van de Afdeling ten aanzien van de actualiteitsvereisten bij een al gerealiseerde MER. Dit komt het systeem en de doelstellingen van de m.e.r.-procedure ten goede.

(meer…)