Alle berichten van: Roelof Reinders


Het blijft uitkijken met de Ladder voor duurzame verstedelijking

ladder5De Hoge Raad der Nederlanden gaat elke zomer twee maanden met reces. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet. Dat betekent dat er ook in deze vakantiemaanden elke week uitspraken worden gedaan die het signaleren waard zijn voor de praktijk van gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld woensdag 13 augustus jl. over de Ladder voor duurzame verstedelijking.

De Ladder voor duurzame verstedelijking is de laatste tijd voor tegenstanders van ruimtelijke ontwikkelingen een populaire stok om mee te slaan. Meestal is het loos alarm en heeft het bevoegd gezag het ruimtelijke plan deugdelijk gemotiveerd. Maar soms gaat het mis, bijvoorbeeld bij het bestemmingsplan “Zwanenburg” van de gemeente Haarlemmermeer. Daar kan de praktijk dan weer van leren. (meer…)

Tweede kamer stemt in met wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

koeien in weilandOp 24 april 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen. Het wetsvoorstel voorziet in de wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 om de invoering van de PAS mogelijk te maken. Het doel van de PAS is tweeledig: enerzijds het realiseren van de instandhoudingsdoelen voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden en anderzijds het creëren van ruimte economische ontwikkeling. (meer…)

Wat doe ik met mijn bestaande tunnel?

tunnelAls advocaat met een voorliefde voor infrastructuur en technische kwesties, heb ik een zwak voor tunnels. Of het nu een dubbeldekstunnel is, een “combi-tunnel” of een landtunnel, het is voor mij elke keer weer letterlijk en figuurlijk een kunstwerk. En dan zijn het op juridisch vlak ook nog eens spannende tijden, in ieder geval voor wegtunnels. Sinds 1 juli 2013 is er de ‘nieuwe Warvw’. Nieuwe regels over tunnelveiligheid waar wij in de praktijk een weg in moeten vinden. (meer…)

Stikstofdepositie blijft struikelblok in het landelijk gebied

koeien in weilandDe stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in Nederland is hoog, vaak te hoog. Dat vormt een obstakel voor de oprichting of uitbreiding van veehouderijen. Eerder was daar op bloggebiedsontwikkeling al aandacht voor. Woensdag 19 maart jl. haalde het onderwerp opnieuw de ‘voorpagina’ van de Raad van State-website. Alle reden dus voor een deel 2. Het onderwerp deze keer: de stikstofdepositiebank. (meer…)