Alle berichten van: Roelof Reinders


Aandachtspunten bij procederen rond herstelbesluiten

Aandachtspunten bij procederen rond herstelbesluiten

Op 7 februari 2018 heeft de Afdeling een interessante uitspraak (ABRvS 7 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:419) gedaan in een zaak waarin appellanten in beroep zijn gegaan tegen een herstelbesluit van provinciale staten, betreffende de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding. In de uitspraak gaat de Afdeling in op een aantal aandachtspunten, zoals de mogelijkheid voor het aanvoeren van nieuwe argumenten en berusting.

(meer…)

Pas op voor ‘verborgen gebiedsbescherming’

Pas op voor ‘verborgen gebiedsbescherming’

Bij de term ‘gebiedsbescherming’ is de eerste gedachte die in de ruimtelijke praktijk opkomt altijd: Natura 2000. Begrijpelijk, omdat er de afgelopen jaren meer dan genoeg te doen is geweest over de toetsing van ruimtelijke plannen aan de eisen van de Natuurbeschermingswet 1998 (en dat zal onder de Wet natuurbescherming nog wel even zo blijven). Maar hierdoor dreigt een andere vorm van gebiedsbescherming ondergesneeuwd te raken, namelijk de gebiedsbescherming die voortvloeit uit de Provinciale Verordening Ruimte. (meer…)

Groen licht voor verhoging maximumsnelheid A2 Vinkeveen-Maarssen

Groen licht voor verhoging maximumsnelheid A2 Vinkeveen-Maarssen

Vanochtend heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake het hoger beroep tegen het verkeersbesluit waarbij de minister de maximumsnelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen heeft verhoogd naar 130 km per uur. De Afdeling heeft alle beroepen ongegrond verklaard. Het verkeersbesluit is daarmee onherroepelijk. (meer…)