Alle berichten van: Narda Kooij


Een sneller en beter projectbesluit

overpassComplexe ruimtelijke projecten die een publiek belang dienen, zullen onder de Omgevingswet door het Rijk, de provincies en de waterschappen voorbereid worden door middel van een projectbesluit. Met dit instrument wordt een slagvaardige procedure geboden. Het voorgestelde projectbesluit zal het huidige systeem op verschillende punten wijzigen. (meer…)

Het einde van het bestemmingsplan

molen1Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een einde komen aan de vele bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen die gemeenten vaak hebben. Zij zullen opgaan in een nieuw rechtsfiguur: het omgevingsplan. Het omgevingsplan lijkt in grote mate op het bestemmingsplan. Toch is er een aantal belangrijke verschillen. (meer…)

De omgevingsvergunning: bye, bye ‘onlosmakelijke samenhang’

hijskraan2Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvergunning. Voor het verrichten van verschillende activiteiten is een omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunning zoals voorgesteld in het wetsontwerp voor de Omgevingswet is een uitbouw en verbreding van de omgevingsvergunning zoals we die reeds kennen uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Tegelijkertijd wijzigt echter een belangrijk onderdeel: de eis van ‘onlosmakelijke samenhang’. (meer…)