Alle berichten van: Moniek Heerings


Aanwijzing luchtvaartterrein Twente als militair luchtvaartterrein blijft in stand

landingsbaanDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigt in een uitspraak van 30 oktober 2013 de intrekking van de aanwijzing van luchtvaartterrein Twente als militair luchtvaartterrein. De rechtbank Almelo had in een eerder vonnis het aanwijzingsbesluit en de daarbij behorende geluidszone ingetrokken. De Vereniging omwonenden luchtvaartterrein Twente, die zich, sinds het staken van het militair hoofdgebruik van het luchtvaartterrein in 2007, verzet tegen de doorontwikkeling van het luchtvaartterrein tot burgerluchthaven, wordt hierbij in hoogste instantie in het ongelijk gesteld. (meer…)